Meningsfulde Fællesskaber

Vi oplever et skift i tidsånden. Efter 30 års intens fokus på det personlige potentiale, vender vi os nu mod det personlige livsformål.

Hvor det før handlede om vores egen selvudvikling, handler det nu om at finde sin plads i en større sammenhæng og gøre en forskel.

Indbygget i dette skifte ligger også et langt større fokus på fællsskabet, hvor vi i stigende grad opsøger og skaber meningsfulde fællesskaber, hvor vi både kan udleve egne behov og interesser og samtidigt skabe noget attraktivt og meningsfuldt sammen med andre.

For at leve livsformålet, skal vi gå vejen selv, men vi behøver ikke gå den alene.

Du bliver som menneskerne du er i blandt, så vælg dine fællesskaber med omhu.