Medansvarlig medskaber

Kun Frontrunnerne har opdaget det; Tidsånden er skiftet og nu gælder der helt andre spilleregler i arbejdslivet;

Holdningerne til det at arbejde skifter;

Nu er det stadigt vigtigere hvad vi arbejder for end hvad vi arbejder med.

Vi udfordres og inviteres til, at blive langt mere selvstændige og selvledende på jobbet. Vi skal tilbage på føresædet og være bevidste om, hvad vi vil og hvad vi ønsker, at stille vore mange ressourcer til rådighed for.

Vi skal tage medansvar for at skabe vores rette hylde, som afgrænser vores naturlige og værdifulde bidrag til det formål & den vision vi har valgt at arbejde for.

Den vigtigste kompetence i fremtidens arbejdsliv er, at være "medansvarlig medskaber"- for selvom vi har muligheden for at tage ansvar og initiativ i forhold til vore egne mål, indgår vi i en helhed med andre, som vi skaber sammen med. Og den nye tid handler om Win-Win for alle parter.