Jobskabere

En helt ny type arbejdsliv ser dagens lys; Ser man på ændringen i beskæftigelsesindsatsen for mennesker mellem jobs var holdingen for 20-30 års siden, at et job er noget man "får fra Arbejdsformidlingen". De sidste 10 år har holdningen været, at et job er noget man "søger med sparring fra Jobcentret".

Nu skifter tiden igen og en helt ny type arbejdsliv ser dagens lys; Ressourcestærke mennesker træder ud og vælger at være aktive "Jobskabere" på deres nuværende arbejdsplads, i en anden virksomhed eller springer ud i livet som Selvstændig.

De anerkender, at de har en særlig kombination af ressourcer og kompetencer, som de brænder for at stille til rådighed for et inspirerende Formål.

De ser et marked i konstante forandringer; virksomheder, som i stor stil må fyre medarbejdere, som sidder inde i de gamle Jobkategorier, og det åbner nye muligheder.

For mennesker og virksomheder møder til stadighed nye udfordringer, får nye typer af problemer, der skal løses og behov, der skal dækkes. Og her kommer Jobskaberen ind i billedet. Ved at kende til sit formål og sine særlige ressourcer, kan man aktivt vise en målgruppe eller en virksomhed, hvordan man netop kan bidrage til løsningen af de udfordringer de står med. Og her skabe sit helt eget job, oftest langt udenfor de traditionelle Jobkategorier. Men hvad betyder det; Mulighederne bliver grebet og Problemerne bliver løst.