Jobsikkerhedens nye ansigt

En transformerende bølge af forandringer strømmer ind over os og viser sit tydelige spor i arbejdslivet hos de fleste.

Konstante og hurtige forandringer i virksomheder og organisationer, har i den seneste tid ført til mange ændringer, herunder besparelser, fyringer eller overhængende risiko for at miste sit arbejde.

Det giver stor usikkerhed, at man efter mange trygge år inde i en velkendt Jobkasse måske bliver sat fri og at lige netop denne type job ikke længere er at få eller, at der er mange om buddet til de få tilbageværende Jobkasser der er.

Men arbejdslivet er under forandring og et helt nyt mindset og helt nye spilleregler træder frem. Og er det ikke også tiltrængt? Rigtig mange ressourcefyldt voksne trives ikke i deres job; og stress, sygemeldinger og generel utilfredshed er en del af arbejdslivet for mange.

De mange igangværende ændringer åbner mulighed for, at vi indretter os på helt nye måder. At vi begynder at arbejde i kraft af os selv og ikke på trods af os selv. At vi tager afsæt i det den enkelte er passioneret omkring og bringer ressourcerne i spil på nye måder til gavn for kunder og virksomheder. Men ofte ligger den rette hylde udenfor de gamle Jobkategorier.

At kende til sin dybtfølte passion og talenter og at kunne se hvor der er behov for netop det, er jobsikkerhedens nye ansigt.