Det hele menneske i arbejdslivet

Tendensen mod, at vi ønsker mere mening og formål med det, vi laver, er vokset frem de senere år.
Det er med andre ord noget, vi er fælles om.
Vi bliver lige nu puffet til at blive klar på, hvad vi vil elske at arbejde for og bruge vores ressourcer til på en måde, der giver mening.
 
Hvor vi tidligere har stillet os tilfreds med at uddanne os, arbejde for en løn, samværet med kolleger og efteruddannelse, retter vi nu blikket et helt andet sted hen. Væk fra os selv og over mod andre. Vi stiller spørgsmålet: ’Hvordan kan jeg bidrage?’

Vi ønsker at vide, hvad vi skal bruge alt vores viden til. Vi vil gerne give det en meningsfyldt retning. Det er ikke længere nok at tjene penge og arbejde for bundlinien i andres virksomheder. Vi har fået et indre behov for mere mening i det, vi arbejder for, kun på den måde får vi det hele menneske i spil i arbejdslivet.