Den mest fleksible vinder

Et af de steder vi har en tendens til at tænke meget "Indenfor Boxen" er i arbejdslivet.

De systemer og arbejdsgange, som i sin tid blot blev skabt for at understøtte os i, at nå bestemte mål lettere, er nu blevet en forhindring.

Men vi bliver "indenfor stregerne" af de gamle systemer i arbejdet og kan ikke forstå, at vi ikke trives i vores arbejdsliv.

Men nu er der heldigvis nye toner; Stadigt flere får den inspirerede tanke, at vi kan begynde at arbejde på nye og bedre måder. Hvor vi kender vores personlige formål, får støtten til at huske det i rammer, hvor der er god plads og hvor vi har let ved at handle fokuseret på at bidrage med det særlige netop vi kan. Det forudsætter skabelsen af nye mindset, nye systemer og arbejdsgange og her er dine bidrag vigtige.

Undervejs vil alle støde mod forhindringer af gamle systemer: Om det være sig gamle mindset af "plejer" eller "begrænsninger" eller om det er hardcore fysiske systemer, som har udtjent deres formål.

Men også det er der en løsning på; Bidrag til at skabe nye og mere formålstjenestelige rammer; Du har noget vigtigt at bidrage med og der er brug for det du kan.

Den mest fleksible vinder!