Back To Basics

Tidsånden inviterer os alle til, at refokusere og igen få øje på det, som er vigtigst og af værdi for os.

Vi har overforbrugt og hobet ressourcer til os, herunder også viden og kompetencer, i et forsøg på ikke er være bagefter, dulme den grundlæggende følelse af, at mangle noget eller i et forsøg på, at finde svaret på hvem vi dog er, når vi udtrykker det gennem det vi har og alt det rigtige vi kan.

Flere og flere opdager, at det ikke er vejen frem. Den tilgang virker ikke for os længere og den giver os hverken svaret på, hvem vi er eller er særligt tilfredsstillende i længden. Nu vil vi have noget dybere.

Flere og flere stopper op og reevaluerer, enten ud af desperation eller inspiration, sorterer gennem det de har og finder ud af hvad af det altsammen, som giver størst værdi og glæde. Det betyder ikke, at vi holder op med at forbruge, men at vi fremover forbruger bevidst og med et klart formål. Og ikke mindst, at vi endelig får glæde af det vi allerede har og kan.